"Mērīšanas līdzekļu pārbaude"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTEI

par mērīšanas līdzekļu pārbaudi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par mērīšanas līdzekļu pārbaudi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks iesniegti vai saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

Par tirgus izpēti, lūdzam, sazināties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Solvitu Riekstiņu, mob. tel. 20224994, e-pasts: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv.

Par Tehniskās specifikācijas nosacījumiem vai pieprasījumu veikt mērīšanas līdzekļu apsekošanu, lūdzam, sazināties ar Objektu uzturēšanas nodaļas vadītāju Aleksandru Voskobojevu, mob. tel. 22040690, e-pasts: aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 30. jūnija plkst. 10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Struktūrvienību lietošanā esošo mērīšanas līdzekļu sarakstu skatīt šeit.

Mērīšanas līdzekļu pārbaudes sarakstu skatīt šeit.

Pieņemšanas – nodošanas aktu skatīt šeit.

Defektācijas aktu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi