"Rīgas sabiedriskā transporta koda biļešu izplatīšana mobilajā lietotnē"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par Rīgas sabiedriskā transporta koda biļešu izplatīšanu mobilajā lietotnē

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu par Rīgas sabiedriskā transporta koda biļešu izplatīšanu mobilajā lietotnē.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai pa tālr: 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 20. jūlija plkst.16.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi