“RP SIA “Rīgas satiksmes” vieglā autotransporta trafarēšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

RP SIA “Rīgas satiksmes” vieglā autotransporta trafarēšana 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu RP SIA “Rīgas satiksmes” vieglā autotransporta trafarēšanai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks iesniegti vai saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi, vai arī, ja tiks pārsniegta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktā pakalpojumu līgumcenas robeža.

Ja ir jautājumu par tirgus izpēti, lūdzu, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru 29624366 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 14. maija plkst. 10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi