Tirgus izpēte “14.apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana, Rīgā”, būvdarbu būvuzraudzība

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

“14.apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana, Rīgā”, būvdarbu būvuzraudzība 

Aicinām iesniegt cenas piedāvājumu objekta “14.apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana, Rīgā”, būvdarbu būvuzraudzībai.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Jāni Šņori, Mob.tel. 27808986, e-pasts: janis.snore@rigassatiksme.lv.

Būvprojekts ir pieejams šajā tīmekļvietnē: https://failiem.lv/f/c5mhjhr44 .

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 27. jūlijam, plkst.10.00.

Pieteikums

Pielikums Nr. 1

20361862
Citi saziņas veidi