Tirgus izpēte „Abrazīvo materiālu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

abrazīvo materiālu piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu abrazīvo materiālu piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos par  abrazīvo materiāli piegādi. Savukārt, lai noteiktu paredzamo līgumcenu, Pasūtītājs rīko tirgus izpēti, tādējādi noskaidrojot tirgus dalībnieku piedāvājumus.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 18. jūlijs (ieskaitot).

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija ar finanšu piedāvājuma formu

20361862
Citi saziņas veidi