Tirgus izpēte "Apakšzemes autostāvvietas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā lietošanas un norēķinu sistēmas uzstādīšana un uzturēšana"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

apakšzemes autostāvvietas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā lietošanas un norēķinu sistēmas uzstādīšanā un uzturēšanā

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu apakšzemes autostāvvietas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā lietošanas un norēķinu sistēmas uzstādīšanai un uzturēšanai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu dokumentāciju atklātā konkursa rīkošanai. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātā konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojuma sniedzējiem un brīvu konkurenci.

Informējam, ka gadījumā, ja piedāvājumu līgumcena nepārsniegs 41 000 euro bez PVN, Pasūtītājs apsvērs iespēju piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības. Savukārt, ja piedāvājumu līgumcena pārsnieg 41 000 euro bez PVN, Pasūtītājs apsvērs iespēju rīkot atklāto konkursu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 17. decembra plkst. 9.00.

Pieteikumu, tehnisko specifikāciju un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar SIA “HANSAB” (reģ.nr. 40003146649)

Līgumcena: 40900,63 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi