Tirgus izpēte „Atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošana

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanā.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt atsevišķu atkritumu veidu atkritumu apsaimniekošanas tirgus dalībnieku spējas nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Atbilstošā piedāvājuma saņemšanas gadījumā Pasūtītājs ir ieinteresēts piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 27. septembrim.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma

20361862
Citi saziņas veidi