Tirgus izpēte „ AVEVA System Platform 2020 (SysPlt-06-N-20) licences piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

AVEVA System Platform 2020 (SysPlt-06-N-20) licences piegāde

Lai apzinātu piegādātāju loku un noteikto piemērotu iepirkuma procedūru, aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu „AVEVA System Platform 2020
(SysPlt-06-N-20)” licences piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums brīvā formā jānosūta cenas piedāvājums par „AVEVA System Platform 2020 (SysPlt-06-N-20)” licences piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

Piedāvājumā iekļautā informācija ir nepieciešama, lai pasūtītājs izvēlētos piemērotu iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 28. janvārim.

Tehniskā specifikācija.

20361862
Citi saziņas veidi