Tirgus izpēte „Biļešu tirdzniecības un autostāvvietu maksas automātu mazgāšana no ikdienas netīrumiem un tīrīšana no grafiti”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu maksas automātu mazgāšanā no ikdienas netīrumiem un tīrīšanā no grafiti.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noslēgt līgumu ar Pretendentu, kurš iesniegs visizdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 18. februārim (ieskaitot).

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija ar piedāvājuma formu.

Līgums noslēgts ar SIA “MARIVO” (reģ.Nr. 40203012377)

Līgumcena: 9000,00 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi