Tirgus izpēte „Brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (KASKO)” (pagarināts termiņš)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (KASKO)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēt pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas apzināt tirgus dalībnieku interesi piedalīties nākotnes iepirkuma procedūrā un noteikt provizorisko līgumcenu. Tirgus dalībnieku viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātā konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojuma sniedzējiem un brīvu konkurenci

Lai piedalītos tirgus izpētē, ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 17. novembris, plkst. 10.00

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Tehniskā specifikācija ar pielikumu

20361862
Citi saziņas veidi