Tirgus izpēte “Būvdarbu veikšana "Tramvaju depo ražošanas ēku pārbūve Brīvības ielā 191, Rīgā”"

 

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu tramvaju depo ražošanas ēku pārbūvei Brīvības ielā 191, Rīgā. Būvdarbu raksturojums atrodams vispārīgajā būvdarbu aprakstā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, pēc iespējas norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu un noteiktu pretendentu kvalifikācijas prasības. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci, kā arī veiktu līguma izpildes noteikumu precizēšanu.

Pasūtītājs var uzaicināt pieteikumus iesniegušos tirgus dalībniekus uz papildu apspriedi vai sarunām, lai precizētu pieteikumā norādīto informāciju vai uzdotu papildu jautājumus.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 20. aprīļa pulksten 12.00.

Pieteikuma forma.

Pielikums Nr.1.

 

 

20361862
Citi saziņas veidi