"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “14.apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana""

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai “14.apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana” 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai “14.apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Lūdzam, ņemt vērā, ka tirgus izpētē iesniegtā informācija var tikt izmantota arī līguma slēgšanai, ja piedāvātā pakalpojuma cena nepārsniedz 42 000,00 EUR bez PVN.

Ja ir jautājumu par tirgus izpēti, lūdzu, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru 29624366 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 12. marta plkst. 12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Kabeļu trašu attēlojuma karti skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi