Tirgus izpēte "Būvprojekta izstrāde un būvdarbi “Siltumsūkņa uzstādīšana administratīvai ēkai Vienības gatvē 16 (2. trolejbusu parks)”"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Būvprojekta izstrāde un būvdarbi “Siltumsūkņa uzstādīšana administratīvai ēkai Vienības gatvē 16 (2. trolejbusu parks)”

Aicinām iesniegt piedāvājumu par būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu “Siltumsūkņa uzstādīšana administratīvai ēkai Vienības gatvē 16 (2. trolejbusu parks)”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāiesniedz piedāvājums.

Par tirgus izpēti sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel.: 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus tehnisko informāciju vai veikt objektu apskati, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Aleksandru Voskobojevu, mob.tel. 22040690, e-pasts: aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv vai Ivo Tenisonu, mob.tel. 29323313, e-pasts: ivo.tenisons@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks iesniegti vai saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvājums atbilst prasībām un ir ar zemāko cenu.

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 1. novembrim, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

20361862
Citi saziņas veidi