Tirgus izpēte „Celtniecības materiāli un santehnikas piederumi”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu celtniecības materiālu un santehnikas piederumu piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikums un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu vai pretendentiem, kuri iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Pretendenti ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus par pilnu vai nepilnu sortimentu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t. 24771817 astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 26. septembrim plkst.12.00.

Pieteikums

Pielikums

Atbildes uz jautājumiem

20361862
Citi saziņas veidi