"Četru 10kV kabeļu elektrolīniju izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

četru 10kV kabeļu elektrolīniju izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu četru 10kV kabeļu elektrolīniju izbūves būvprojektu izstrādē un autoruzraudzībā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu, ja piedāvājums visu būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai nepārsniegs 41 999 euro. Savukārt, ja piedāvātā kopējā cena visu būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai pārsniegs 41 999 euro, tirgus izpētē piedāvātā un orientējošā būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības cena tiks izmantota, lai noteiktu paredzamo līgumcenu iepirkuma procedūras izvēlei.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. marta.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumus ar pielikumiem skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi