Tirgus izpēte “Darba aizsargapavu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Darba aizsargapavu piegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par darba aizsargapavu piegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar piegādātāju, kas piedāvājis pasūtītājam kvalitatīvas preces ar saimnieciski izdevīgākajiem nosacījumiem (t.sk. cenu). Pasūtītājam ir tiesības līguma slēgšanas tiesības piešķirt vairākiem piegādātājiem.

Piegādātājs drīkst iesniegt piedāvājumu par pilnu un par nepilnu apjomu, kā arī piedāvāt katrā pozīcijā variantus. Piegādātājs drīkst piedāvāt tikai tādas preces, kuru paraugus (jāspēj nodrošināt vismaz viens izmērs) var nodrošināt 3 darba dienu laikā.

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma priekšmetu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruņa numuru 29228043 vai rakstiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 05. marta pulksten 12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi