Tirgus izpēte "Darba apģērbu iegāde vai šūšana un auduma piegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UNPIEDĀVĀJUMU

Aicinām piedalīties tirgus izpētē "Darba apģērbu iegāde vai šūšana un auduma piegāde" un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par nepilnu apjomu un piedāvāt variantus.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu iepirkuma procedūru. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātu un konkurenci neierobežojošu iepirkuma procedūru.

Lai pārliecinātos par preces atbilstību Pasūtītāja vajadzībām pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas, no atsevišķiem iesniegtiem piedāvājumiem var tikt veikts pilota pirkums par nelielu apjomu atsevišķās pozīcijās.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 4. aprīlim (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

Pielikums Nr.4.

Pielikums Nr.5.

Pielikums Nr.6.

Pielikums Nr.7.

20361862
Citi saziņas veidi