Tirgus izpēte "Darba aprīkojuma un celšanas iekārtu un bīstamo iekārtu pārbaude"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Darba aprīkojuma un celšanas iekārtu un bīstamo iekārtu pārbaude 

Aicinām izvērtēt un iesniegt cenas piedāvājumu par darba aprīkojuma un celšanas iekārtu un bīstamo iekārtu pārbaudi.

          Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Konstantīnu Šaļnovu, mob.tel. 26494111, e-pasts: konstantins.salnovs@rigassatiksme.lv .

Par celšanas iekārtu un bīstamo iekārtu pārbaudi piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līgums paredzēts līdz 3 (trīs) mēnešiem, t.i., līdz iepirkuma līguma noslēgšanai saskaņā ar iepirkuma procedūru. Līguma piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu. 

Par visu iepirkumu (darba aprīkojuma un celšanas iekārtu un bīstamo iekārtu pārbaude) pēc veiktās tirgus izpētes piedāvājumā norādītā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma procedūras dokumentāciju izsludināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Iepirkumā piedāvājuma izvēles kritērijs ir plānots atbilstība prasībām un zemākā cena.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 29. jūlijam, plkst.10.00.

Pieteikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

20361862
Citi saziņas veidi