Tirgus izpēte “Darba uzdevumu vadības, darba laika reģistrācijas un algas aprēķina tiešsaistes pakalpojumu sistēmas nomas pakalpojumiem”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu par darba uzdevumu vadības, darba laika reģistrācijas un algas aprēķina tiešsaistes pakalpojumu sistēmas nomas pakalpojumiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un informatīvajā piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma dokumentus atklāta konkursa procedūrai.

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Sintiju Kristapuri (mob.26736167, sintija.kristapure@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (t.sk. tehniskā - finanšu piedāvājuma formu) lūdzu sūtiet uz e-pastu: sintija.kristapure@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 21.martam.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

20361862
Citi saziņas veidi