Tirgus izpēte „Dažādu elektronisko komponenšu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

dažādu elektronisko komponenšu piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu dažādu elektronisko komponenšu piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts iegādāties dažādas elektroniskās komponentes. Ja piedāvātā piegādes līgumcena būs līdz 42 000,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa, Pasūtītājs apsvērs iespēju izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 13. jūlijs (ieskaitot).

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma ar cenas piedāvājumu forma

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi