Tirgus izpēte „Ēdināšanas pakalpojumu vietu izsole”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

ēdināšanas pakalpojumu vietu izsole

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu ēdināšanas pakalpojumu vietu izsolei.

Iznomātājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēt apzināt tirgus dalībniekus, lai noteiktu tirgum atbilstošāk sagatavotu izsoles dokumentāciju.

Lai piedalītos tirgus izpētē, ir nepieciešams iesniegt pieteikumu tirgus izpētē, norādot tajā prasīto informāciju. Informējam, ka tirgus dalībniekam ir tiesības apskatīt izsoles objektus dabā.

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas termiņš: 2022. gada 20. jūlijs (ieskaitot).

Pieteikumu tirgus izpētē iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (+371 26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Izsoles objektu plānojumi

Tehniskais apraksts termināla izmantošanai

20361862
Citi saziņas veidi