Tirgus izpēte “Ēku un būvju remontdarbi”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu par ēku un būvju remontdarbiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un informatīvajā piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma dokumentus iepirkumu procedūrai par vispārīgās vienošanos noslēgšanu ar vairākiem tirgus dalībniekiem.

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija - sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu, tālr.: 24771817 vai rakstot uz astra.berzina@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu lūdzu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 12. maijam.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

 

20361862
Citi saziņas veidi