Tirgus izpēte "Elektrisko krāšņu remonts"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Elektrisko krāšņu remonts 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Finanšu piedāvājumu sagatavošanai pretendentam pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja veikt iekārtu apsekošanu, iepriekš telefoniski vienojoties par konkrētiem laikiem un apskates vietu ar pasūtītāja pārstāvi Konstantīnu Šaļnovu. Tālr: 26494111; e-pasts: konstantins.salnovs@rigassatiksme.lv.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 29. septembrim (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

20361862
Citi saziņas veidi