Tirgus izpēte „Elektroiekārtu mērierīču piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

elektroiekārtu mērierīču piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu elektroiekārtu mērierīču piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas piegādāt elektroiekārtu mērierīces, lai izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam piedāvātu noslēgt piegādes līgumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 17. augusts.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: nora.vikmane@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciāliste Nora Vikmane (29358678; nora.vikmane@rigassatiksme.lv).

Pieteikums.

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi