Tirgus izpēte „Elektroniskās enerģijas uzskaites mērmaiņu un mērīšanas instrumentu verifikācijas vai kalibrēšanas veikšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

elektroniskās enerģijas uzskaites mērmaiņu un mērīšanas instrumentu verifikācijas vai kalibrēšanas veikšana

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu elektroniskās enerģijas uzskaites mērmaiņu un mērīšanas instrumentu verifikācijas vai kalibrēšanas pakalpojumu veikšanai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu. Paredzētā līguma termiņš ir līdz 2023. gada 1. oktobrim.

Ja Jums ir jautājumi par cenu aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. augustam (ieskaitot).

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi