Tirgus izpēte „Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9 (lit.005)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu Ģērbtuvju telpu ierīkošana 7.autobusu parkā Vestienas ielā 35 k-9.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma dokumentus  atklāta konkursa procedūrai.

Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums ir jautājumi:

  • par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv);
  • par tehniskajiem jautājumiem, sazinieties ar Būvniecības nodaļas vadītāju Imantu Zīvertu, (t.25753289, Imants.Ziverts@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 20.augusta plkst.14.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Informatīvo tāmi ģērbtuvju ierīkošanai skatīt šeit.

Tehnisko dokumentāciju skatīt šeit. 

 

20361862
Citi saziņas veidi