Tirgus izpēte „Kustamās mantas vērtēšanas pakalpojums”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

kustamās mantas vērtēšanas pakalpojums

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu kustamās mantas vērtēšanas pakalpojumiem.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt kustamās mantas vērtēšanas pakalpojuma tirgus dalībniekus, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības  izdevīgā piedāvājuma iesniedzējam.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 25. jūlija plkst. 12.00

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Iesniedzot pieteikumu tirgus izpētē, lūdzam iesniegt dokumentu, kurš apliecina pretendenta tiesības sniegt sertificētu kustamās mantas vērtēšanas pakalpojumu.

Pieteikumu, piedāvājuma forma un tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi