Tirgus izpēte “Mediju monitoringa nodrošināšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

mediju monitoringa nodrošināšanai

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu mediju monitoringa nodrošināšanai „RP SIA „Rīgas satiksme” uz viena gada termiņu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma un pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Eviju Reiniku (26523547; Evija.Reinika@rigassatiksme.lv).  

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Evija.Reinika@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 29.decembra plkst. 12:00 (ieskaitot).

Pieteikumu un piedāvājumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “LETA” (reģ. Nr. 40003229349)

Līgumcena: 3943,63 ar PVN

20361862
Citi saziņas veidi