Tirgus izpēte „Melno un krāsaino metālu (metāllūžņu) pārdošana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

melno un krāsaino metālu (metāllūžņu) atsavināšana

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu par melno un krāsaino metālu (metāllūžņu) pārdošanu.

Pārdevējs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Pārdevējs ir ieinteresēts pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas izzināt tirgus dalībnieku spējas, tirgus cenas un tehnikās specifikācijas prasību atbilstību plānotās procedūras realizēšanai. Tirgus izpētes pieteikumā iekļautā informācija palīdz Pārdevējam nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem, tādējādi nodrošinot brīvu konkurenci un pēc iespējas saimnieciskās atsavināt Pārdevēja mantu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 15. augusta plkst. 10.00.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (+371 26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums ar tehnisko specifikāciju

20361862
Citi saziņas veidi