Tirgus izpēte “„Microsoft” programmatūras licenču noma”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

„Microsoft” programmatūras licenču noma

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu „Microsoft” programmatūras licenču nomā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu, vai iegādāties preces Elektronisko iepirkumu sistēmā vai veikt atklātu iepirkuma procedūru.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu specialistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 21. decembrim (ieskaitot).

Pieteikumu „„Microsoft” programmatūras licenču noma” skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi