Tirgus izpēte "Mobilo videonovērošanas kameru iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Mobilo videonovērošanas kameru iegāde

Aicinām iesniegt piedāvājumu mobilo videonovērošanas kameru iegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāsagatavo pieteikuma un piedāvājuma forma.

Par tirgus izpēti sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel.: 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Artūru Pēkali, mob.tel. 29225493, e-pasts: arturs.pekalis@rigassatiksme.lv.

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.  

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 23.maijam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

20361862
Citi saziņas veidi