Tirgus izpēte „Noformējuma materiālu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu Noformējuma (uzlīmju) materiālu piegāde.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā - finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Pretendenti ir tiesīgi iesniegt piedāvājumu tikai par pilnu apjomu 1. un 2. iepirkuma daļā par pilnu apjomu un preču klāstu, bet 3. iepirkuma daļā par katru pozīciju atsevišķi iepirkuma daļā.

Ja Jums ir jautājumi par noformējuma materiālu tehniskajiem risinājumiem, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (kopā ar aizpildītu piedāvājuma formu) sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 25. maija plkst. 14.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.1.

20361862
Citi saziņas veidi