Tirgus izpēte "Objekta “Ceļu saimniecības dienesta palīgēkas atjaunošana” Brīvības ielā 189, Rīgā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē

Objekta “Ceļu saimniecības dienesta palīgēkas atjaunošana” Brīvības ielā 189, Rīgā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 12. jūlijam (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Projektēšanas uzdevums

20361862
Citi saziņas veidi