Tirgus izpēte "Par aktuāra konsultāciju sniegšanu"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par aktuāra konsultāciju sniegšanu 

Aicinām piedalīties iesniegt piedāvājumu par aktuāra konsultāciju sniegšanu.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel.: 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Dainu Alksni, tālr.: 67098308 e-pasts: daina.alksne@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Jūsu piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 10. novembrim, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Pielikums Nr. 1 

20361862
Citi saziņas veidi