Tirgus izpēte "Par korporatīvā interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanu 2 (diviem) gadiem"

 UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām iesniegt piedāvājumu korporatīvā interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanai 2 (diviem) gadiem.

Sagatavojot piedāvājumu, pieteikuma formā jānorāda visa pieprasītā informācija.

Par tirgus izpēti sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Ilzi Tenbergu, tel. 67104877, e-pasts: ilze.tenberga@rigassatiksme.lv vai Vladimiru Zavacki tel. 67104831, e-pasts: vladimirs.zavackis@rigassatiksme.lv.

Piedāvājumā norādītā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu, ja līgumcena būs zem 42000,00 euro bez PVN, vai arī, lai sagatavotu dokumentāciju iepirkuma procedūras izsludināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ja līgumcena būs 42000,00 euro bez PVN vai vairāk.  

Piedāvājumu jāiesniedz pa e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 27. aprīlim, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

 

20361862
Citi saziņas veidi