Cenu aptauja „Kravas operatīvā laboratorija”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par kravas operatīvās laboratorijas piegādi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par kravas operatīvās laboratorijas piegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tehniskās specifikācijas forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums rodas jautājumi par preci vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu specialistam Artūram Kurbatovam uz tālruņa numuru 29925658 vai rakstiet uz e-pastu Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 9. novembra plkst. 12.00.

Pieteikumu “Kravas operatīvā laboratorija” skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi