Tirgus izpēte "Par trolejbusu un tramvaju strāvas noņēmēju galviņu ieliktņu piegādi 2 (diviem) gadiem"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par trolejbusu un tramvaju strāvas noņēmēju galviņu ieliktņu piegādi 2 (diviem) gadiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. +371 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Dmitriju Handramaju, mob.tel.: +371 29175392, e-pasts: dmitrijs.handramajs@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā norādītā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkumu izsludināšanai. Iepirkumā piedāvājuma izvēles kritērijs ir paredzēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kur tiks vērtēts ekonomiskais aprēķins uz 1000 km, proti, izmaksas uz 1000 km nobraukumu, un iegūtais aprēķins (izmaksas uz 1000 km nobraukumu) būs viszemākais.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 22. aprīlim, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

20361862
Citi saziņas veidi