“Programmatūras “1C Uzņēmums” un tajā iekļauto apakšsistēmu uzturēšanas un atbalsta pakalpojumi”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē “Programmatūras “1C Uzņēmums” un tajā iekļauto apakšsistēmu uzturēšanas un atbalsta pakalpojumi” 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu par programmatūras “1C Uzņēmums” un tajā iekļauto apakšsistēmu uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu sniegšanu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 15. marta pulksten 12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijus skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi