Tirgus izpēte „Radiostaciju, radiostaciju infrastruktūras iekārtu un licences piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

radiostaciju, radiostaciju infrastruktūras iekārtu un licences piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu radiostaciju, radiostaciju infrastruktūras iekārtu un licences piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībniekus, lai iegādātos radiostacijas, radiostaciju infrastruktūras iekārtas un licences atbilstoši Pasūtītāja finanšu spējām. Pasūtītājs patur tiesības grozīt tehniskās specifikācijas piegādes apjomu, lai saskaņotu tehniskās specifikācijas piegādi ar Pasūtītāja finanšu spējām. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu daļā: par iekārtu vai programmatūras piegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē, ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 1. septembrim.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi