Tirgus izpēte "RP SIA „Rīgas satiksme” darbinieku izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē

RP SIA „Rīgas satiksme” darbinieku izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgā

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 2. septembra plkst.10.00.

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi