Tirgus izpēte "RP SIA “Rīgas satiksme” valdījumā esošo īpašumu tīrīšana un kaisīšana ziemas periodā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un finanšu piedāvājumu par RP SIA “Rīgas satiksme” valdījumā esošo īpašumu tīrīšana un kaisīšana ziemas periodā.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai noslēgtu iepirkuma līgumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti un tehnisko specifikāciju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t. 24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 3. novembrī plkst. 14.00.

Pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma

Tehniskā specifikācija

Pielikums

 

20361862
Citi saziņas veidi