Tirgus izpēte “RP SIA “Rīgas satiksme” valdījumā esošu būvju tehniskā apsekošana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

RP SIA “Rīgas satiksme” valdījumā esošu būvju tehniskā apsekošana 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu valdījumā esošu būvju tehniskai apsekošanai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tel.26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju vai veikt objekta apskati, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Imantu Zīvertu, mob.tel. 25753289, e-pasts: imants.ziverts@rigassatiksme.lv .

Tirgus izpētes rezultātā iespējams tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 23. februārim, plkst.12.00.

Pieteikumu un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Papildus informācija:

20361862
Citi saziņas veidi