Tirgus izpēte „Samsung mobilo tālruņu ar speciāliem maciņiem piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

Samsung mobilo tālruņu ar speciāliem maciņiem piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu Samsung mobilo tālruņu ar speciāliem maciņiem piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas piegādāt Samsung mobilos tālruņus ar speciāliem maciņiem, lai izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam piedāvātu noslēgt piegādes līgumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt pieteikumu,
norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 31. augusts.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: nora.vikmane@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciāliste Nora Vikmane (tālr.: 29358678; nora.vikmane@rigassatiksme.lv).

Tehniskās informācijas kontaktpersona: Pasūtītāja Sakaru sistēmu nodaļas vadītājs Artūrs Pēkalis (tālr. 29225493, arturs.pekalis@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi