Tirgus izpēte "Saspiesta gaisa kompresoru plānotā nomaiņa"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai pa tālr: 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 20. decembrim (ieskaitot).

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Teritoriju plānojumu skatīt šeit.

Tehnisko finanšu piedāvājumu skatīt šeit.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi