Tirgus izpēte "Sastatņu piegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu par sastatņu piegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Piedāvājumā norādītā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu, ja līgumcena būs zem 42000,00 euro bez PVN, vai arī, lai sagatavotu dokumentāciju iepirkuma procedūras izsludināšanai, ja līgumcena būs 42000,00 euro bez PVN vai vairāk.

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Sintiju Kristapuri (mob.26736167, sintija.kristapure@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (t.sk. tehniskā - finanšu piedāvājuma formu) lūdzu sūtiet uz e-pastu: sintija.kristapure@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 5.aprīlim.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehnniskā specifikācija.

Līgums noslēgts ar UAB “Layher Baltic” (reģ.Nr. 300855874)

Līgumcena: 41977,30 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi