Tirgus izpēte “Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā Ganību dambī 32, Rīgā” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

 UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu “Siltumapgādes sistēmas daļas pārbūve trolejbusu parka Nr.1 teritorijā Ganību dambī 32, Rīgā” būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tel.: 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus tehnisko informāciju, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Aleksandru Voskobojevu, mob.tel.: 22040690, e-pasts: aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv .

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.  

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 10.februārim, plkst.10.00.

Pieteikuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

Pielikums Nr.4.

Līgums noslēgts ar AS “Komunālprojekts”  (reģ.Nr. 40003005372)

Līgumcena: 14900,00 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi