Tirgus izpēte “Smilšu-sāls maisījuma (kaisīšanai uz ielas/ceļa braucamās daļas, ietves) iegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumus smilšu-sāls maisījuma (kaisīšanai uz ielas/ceļa braucamās daļas, ietves)iegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai veiktu smilšu-sāls maisījuma iegādes pasūtījumus 2-3 mēnešu (2022. gada februāris, marts, aprīlis) periodā no līguma noslēgšanas brīža.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vecāko sagādnieku Arvi Krilovski (28644186; arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 9. februārim, 14:00.

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija.

Izpildes nosacījumi.

20361862
Citi saziņas veidi