Tirgus izpēte "Smilts un dolomīta šķembu piegāde RP SIA “Rīgas satiksme” vajadzībām"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Smilts un dolomīta šķembu piegāde RP SIA “Rīgas satiksme” vajadzībām 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu smilts un dolomīta šķembu piegādē.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tehniskiem jautājumiem par tehniskajā specifikācijā norādītajiem nosacījumiem, lūdzam sazināties ar pasūtītāja kontaktpersonu Raimondu Pagrodu, mob.tel. 28341245, e-pasts: raimonds.pagrods@rigassatiksme.lv.

Jautājumos par tirgus izpēti lūdzu sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki uz telefona numuru 26363225 vai rakstiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 17.februārim plkst.12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu tirgus izpētei “Smilts un dolomīta šķembu piegāde RP SIA “Rīgas satiksme” vajadzībām” skatīt šeit.

Pielikumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi