Tirgus izpēte „Stikla šķiedras rezerves daļu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

stikla šķiedras rezerves daļu piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu stikla šķiedras rezerves daļu piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt stikla šķiedru rezerves daļu ražotāju tirgus dalībniekus, lai izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 30. jūnijs.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Papildus informējam, ka ar atsevišķām rezerves daļām, kurām nav rasējumu, var iepazīties dabā un to izgatavošanai Pasūtītājs izsniegs paraugu.

Pieteikuma ar cenas piedāvājumu forma.

Tehniskā specifikācija ar pielikumiem.

20361862
Citi saziņas veidi