Tirgus izpēte „Stikloto konstrukciju nomaiņas, regulēšanas vai remonta pakalpojums”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

stikloto konstrukciju nomaiņas, regulēšanas vai remonta pakalpojums

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu stikloto konstrukciju nomaiņas, regulēšanas vai remonta pakalpojumam.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas nodrošināt stikloto konstrukciju nomaiņas, regulēšanas vai remonta pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un atbilstošā piedāvājuma saņemšanas gadījumā piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 1. augustam.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi